Minnesota Timberwolves
WKK Wrocław

Wrocław, ul. Calcza 19
e-mail: bartosz.nowacki@wkk.org.pl
tel: 739423391