Milwaukee Bucks
Steala Cieszyn

Cieszyn, ul. Macierzy Szkolnej 3/15
e-mail: sz.kaluza12@gmail.com
tel: 514914662
www: http://basket.cieszyn.pl/