Europejskie warsztaty Jr. NBA

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję uczestniczyć w europejskich warsztatach Jr. NBA, które są m.in. platformą wymiany doświadczeń wszystkich operatorów rozgrywek Jr. NBA. Gościem specjalnym warsztatów był Martin E. Dempsey, amerykański generał, w latach 2011-2015 przewodniczący Połączonego Kolegium Szefów Sztabów.

W Jr.NBA jesteśmy debiutantami, ale nasze sukcesy już zostały dostrzeżone przez władze NBA, zostaliśmy poproszeni o przygotowanie prezentacji naszych pomysłów i doświadczeń na forum innych krajów. Koszykówka jest grą zespołową, dlatego dziękujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie klubom, które były gospodarzami turniejów za inicjatywę i zaangażowanie. Dzięki naszej, wspólnej pracy w szybkim czasie osiągnęliśmy wysoki poziom organizacyjny.